คำสั่งที่จำเป็นเมื่อใช้ zfs (import pool เมื่อ log device fail)

By | 23/02/2021

วันนี้ได้มีโอกาศทดสอบทำ zfs zpool mirror+cache+log ทดสอบถอด disk cache กับ log ออก พบว่า pool fail จะกู้ข้อมูลยังไง?

ลองสั่ง

zpool import pool-name -f

ผลที่ได้ มีเสียวเลยครับ!!!

cannot import 'data_pool': no such pool available

ลองดู pool db หรือ signature disk (ถ้าสร้าง pool แบบเลือกเป็น disk จะอยู่ใน partition 1)

zdb -l /dev/sdb1

ผลที่ได้

------------------------------------
LABEL 0
------------------------------------
  version: 5000
  name: 'raid1-cache'
  state: 0
  txg: 319
  pool_guid: 17176831795566606353
  errata: 0
  hostid: 2877909868
  hostname: 'node1'
  top_guid: 1620325715334265316
  guid: 17195744663847841469
  vdev_children: 2
  vdev_tree:
    type: 'mirror'
    id: 0
    guid: 1620325715334265316
    metaslab_array: 65
    metaslab_shift: 33
    ashift: 12
    asize: 1000189984768
    is_log: 0
    create_txg: 4
    children[0]:
      type: 'disk'
      id: 0
      guid: 17195744663847841469
      path: '/dev/disk/by-id/ata-ST1000DM003-1CH162_S1DHZWFC-part1'
      devid: 'ata-ST1000DM003-1CH162_S1DHZWFC-part1'
      phys_path: 'pci-0000:00:1f.2-ata-6'
      whole_disk: 1
      create_txg: 4
    children[1]:
      type: 'disk'
      id: 1
      guid: 4322749718336279230
      path: '/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD1002FBYS-18A6B0_WD-WMATV1021622-part1'
      devid: 'ata-WDC_WD1002FBYS-18A6B0_WD-WMATV1021622-part1'
      phys_path: 'pci-0000:00:1f.2-ata-4'
      whole_disk: 1
      create_txg: 4
  features_for_read:
    com.delphix:hole_birth
    com.delphix:embedded_data
  labels = 0 1 2 3 

OK เจอข้อมูล signature กรณีนี้ disk ไม่ได้เสียนะครับ

มาลอง import กันเลยครับ สั่งตามนี้

zpool import -f -F -m poolname

พบว่า import ได้เลยไม่สนใจพวก log และ cache device ไม่ขออธิบายพวก option ให้ไปหาอ่านเองนะครับ

 pool: raid1-cache
 state: DEGRADED
status: One or more devices could not be used because the label is missing or
    invalid. Sufficient replicas exist for the pool to continue
    functioning in a degraded state.
action: Replace the device using 'zpool replace'.
  see: http://zfsonlinux.org/msg/ZFS-8000-4J
 scan: none requested
config:

    NAME                      STATE   READ WRITE CKSUM
    raid1-cache                  DEGRADED   0   0   0
     mirror-0                   ONLINE    0   0   0
      ata-ST1000DM003-1CH162_S1DHZWFC      ONLINE    0   0   0
      ata-WDC_WD1002FBYS-18A6B0_WD-WMATV1021622 ONLINE    0   0   0
    logs
     2856806483326932070             UNAVAIL   0   0   0 was /dev/disk/by-id/ata-INTEL_SSDSC2CW060A3_CVCV153305QV060AGN-part1

errors: No known data errors

เพิ่มเติมให้อีกนิด หลังจากเรา import ได้แล้ว zfs จะยังไม่ mount ให้นะครับเพราะ zfs มองเห็น dir เดิมที่ยังมีข้อมูลบางอย่างอยู่ ถ้าบังคับ mount ข้อมูลที่อยู่ใน dir นั้นจะหายไปเลย ต้องระวัง

สั่งตามนี้

zfs mount -O -a

จะพบว่าทั้ง sub volume และข้อมูลกลับมาพร้อมใช้งานแล้วครับ

NAME              USED AVAIL   REFER MOUNTPOINT
raid1-cache           463M  899G   120K /raid1-cache
raid1-cache/subvol-101-disk-0  462M 7.55G   462M /raid1-cache/subvol-101-disk-0

Link ที่เกี่ยวข้อง
https://www.truenas.com/community/threads/import-zfs-pool-with-missing-log-device-missing-device.82200/
https://forum.proxmox.com/threads/mount-zfs-when-directory-not-empty.29657/

ใส่ความเห็น