เปลี่ยน Right-Click ให้แสดงออกไปด้านขวามือ Windows 10

By | 13/08/2017
  1. เปิด Run ขึ้นมาแล้วพิมพ์ shell:::{80F3F1D5-FECA-45F3-BC32-752C152E456E}
  2. คลิกที่ Tab Other เลือก Left-handed แล้วกด OK

เสร็จเรียบร้อย

ใส่ความเห็น