รูปแบบย่อ (Short style)ไฟล์ php.ini

By | 21/05/2011

กำหนดได้ว่าจะใช้แบบไหนที่ไฟล์ php.ini

รูปแบบย่อ (Short style)
<? ……….?>
รูปแบบ  XML
<?php ………?>

แก้ไข short_open_tag = Off เป็น short_open_tag = On

Category: PHP

One thought on “รูปแบบย่อ (Short style)ไฟล์ php.ini

ใส่ความเห็น