ฟังชั้น PHP หาจำนวนตัวอักษรเป็นตัวเลข

By | 30/07/2011

strlen() function วิธีนำมาใช้ก็..

< ?php
$title="PISHIT.COM | My Knowledge Blog"; //ทำการสร้างตัวแปลข้อความที่ต้องการ จะทำหรือไม่ทำก็ได้
$character= strlen ("$title"); // นำตัวอักษรมานับ
echo "รวมจำนวนตัวอักษรที่นับได้คือ $character ตัว"; //แสดงผล
?>

ผลที่ได้มาก็จะเป็น “รวมจำนวนตัวอักษรที่นับได้คือ 30 ตัว”

ใส่ความเห็น