ประสบการณ์ MySQL Log ทำ HDD เต็ม

By | 02/07/2012

กำหนดให้ Log ของ mysql หมดอายุ ซะ
นำ config ไปใส่ที่ my.cnf

expire_logs_days=1

1 ก็คือ 1 วัน

ปล. ปัญหาด่วน ขอบันทึกไว้ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ

ใส่ความเห็น