เว็บเอาไว้ gen repo list และ ค้นหา package สำหรับ debian

By | 15/06/2016

สร้าง repolist
https://debgen.simplylinux.ch/index.php

ค้นหา package

https://packages.debian.org/search?mode=filename&suite=jessie&section=all&arch=i386&searchon=contents&keywords=sysv-rc

http://packages.ubuntu.com/

ใส่ความเห็น