เทพบันทึกติดตั้ง ZoneMinder v1.26.5 กับ Kodicom 4400R DVR Card

By | 20/03/2014

โปรดทราบ ข้อมูลต่อไปนี้เป็น note ตามที่ผมเข้าใจเท่านั้นไม่ได้เขียนไว้เพื่ออธิบายการติดตั้งแบบ step by step ใครอ่านไม่เข้าใจกรุณาคลิก link reference ไปดูต้นฉบับเองนะครับ

แหล่งข้อมูลต่างๆ
กระทู้ https://groups.google.com/forum/#!topic/linuxkernelnewbies/qybeaL_Eoak
ใจความสำคัญอยู่ตรงนี้

Woo Hoo
I’ve got it working by creating the file “/etc/modprobe.conf” and pasting the following text into it and then rebooting:

alias char-major-81 bttv
options bttv gbuffers=16 card=133,132,133,133 tuner=4,4,4,4

After rebooting and running “dmesg” from within a Terminal it picks up the card correctly and I can see video from all the 16 CCTV inputs within xawtv and ZoneMinder.

However I now have another problem which I’m trying to resolve, which is that most of the time when I click on a monitor from within the localhost ZoneMinder webpage I have to click “still” and then “stream” a few times in a row to get it to stream the video… and most of the time ZoneMinder webpage becomes unresponsive after a time – xawtv has no issues whatsoever though and so I’m certain it’s a ZoneMinder thing and no longer a driver thing!

If anyone could shed some light on this that would be great, whenever I solve this issue I’ll post back.

Oh and also when ZoneMinder becomes unresponsive if you close FireFox and then reopen FireFox and try to visit the ZoneMinder locahost webpage again it never loads – I’ve also had the machine become unresponsive but the PC hasn’t frozen anymore since I created the “modprobe.conf” file.


กระทู้ http://dety.net.ua/?p=509
เรื่อง modprobe

P.S.:
I have the card Orient SDVR-604 also – the clone of Kodicom 4400R.
For using it I have added the next in the configs:
Created this: /etc/modprobe.d/bttv.conf
Add this to it: options bttv card=0×84,0×84,0×84,0×84 tuner=4,4,4,4 autoload=0

กระทู้ http://www.zoneminder.com/wiki/index.php/Kodicom_4400r
เป็นต้นฉบับไว้ทบทวนครับ

กรู้ทู้ http://avreg.net/howto_linux-capture-cards_bttv.html
List of video capture boards chipset Connexant Fusion BT878a, bttv driver supports the kernel of Linux v2.6.32.

/* ———————————————————- */
/* exported by bttv-cards.c */

#define BTTV_BOARD_UNKNOWN 0x00
#define BTTV_BOARD_MIRO 0x01
#define BTTV_BOARD_HAUPPAUGE 0x02
#define BTTV_BOARD_STB 0x03
#define BTTV_BOARD_INTEL 0x04
#define BTTV_BOARD_DIAMOND 0x05
#define BTTV_BOARD_AVERMEDIA 0x06
#define BTTV_BOARD_MATRIX_VISION 0x07
#define BTTV_BOARD_FLYVIDEO 0x08
#define BTTV_BOARD_TURBOTV 0x09
#define BTTV_BOARD_HAUPPAUGE878 0x0a
#define BTTV_BOARD_MIROPRO 0x0b
#define BTTV_BOARD_ADSTECH_TV 0x0c
#define BTTV_BOARD_AVERMEDIA98 0x0d
#define BTTV_BOARD_VHX 0x0e
#define BTTV_BOARD_ZOLTRIX 0x0f
#define BTTV_BOARD_PIXVIEWPLAYTV 0x10
#define BTTV_BOARD_WINVIEW_601 0x11
#define BTTV_BOARD_AVEC_INTERCAP 0x12
#define BTTV_BOARD_LIFE_FLYKIT 0x13
#define BTTV_BOARD_CEI_RAFFLES 0x14
#define BTTV_BOARD_CONFERENCETV 0x15
#define BTTV_BOARD_PHOEBE_TVMAS 0x16
#define BTTV_BOARD_MODTEC_205 0x17
#define BTTV_BOARD_MAGICTVIEW061 0x18
#define BTTV_BOARD_VOBIS_BOOSTAR 0x19
#define BTTV_BOARD_HAUPPAUG_WCAM 0x1a
#define BTTV_BOARD_MAXI 0x1b
#define BTTV_BOARD_TERRATV 0x1c
#define BTTV_BOARD_PXC200 0x1d
#define BTTV_BOARD_FLYVIDEO_98 0x1e
#define BTTV_BOARD_IPROTV 0x1f
#define BTTV_BOARD_INTEL_C_S_PCI 0x20
#define BTTV_BOARD_TERRATVALUE 0x21
#define BTTV_BOARD_WINFAST2000 0x22
#define BTTV_BOARD_CHRONOS_VS2 0x23
#define BTTV_BOARD_TYPHOON_TVIEW 0x24
#define BTTV_BOARD_PXELVWPLTVPRO 0x25
#define BTTV_BOARD_MAGICTVIEW063 0x26
#define BTTV_BOARD_PINNACLE 0x27
#define BTTV_BOARD_STB2 0x28
#define BTTV_BOARD_AVPHONE98 0x29
#define BTTV_BOARD_PV951 0x2a
#define BTTV_BOARD_ONAIR_TV 0x2b
#define BTTV_BOARD_SIGMA_TVII_FM 0x2c
#define BTTV_BOARD_MATRIX_VISION2 0x2d
#define BTTV_BOARD_ZOLTRIX_GENIE 0x2e
#define BTTV_BOARD_TERRATVRADIO 0x2f
#define BTTV_BOARD_DYNALINK 0x30
#define BTTV_BOARD_GVBCTV3PCI 0x31
#define BTTV_BOARD_PXELVWPLTVPAK 0x32
#define BTTV_BOARD_EAGLE 0x33
#define BTTV_BOARD_PINNACLEPRO 0x34
#define BTTV_BOARD_TVIEW_RDS_FM 0x35
#define BTTV_BOARD_LIFETEC_9415 0x36
#define BTTV_BOARD_BESTBUY_EASYTV 0x37
#define BTTV_BOARD_FLYVIDEO_98FM 0x38
#define BTTV_BOARD_GRANDTEC 0x39
#define BTTV_BOARD_ASKEY_CPH060 0x3a
#define BTTV_BOARD_ASKEY_CPH03X 0x3b
#define BTTV_BOARD_MM100PCTV 0x3c
#define BTTV_BOARD_GMV1 0x3d
#define BTTV_BOARD_BESTBUY_EASYTV2 0x3e
#define BTTV_BOARD_ATI_TVWONDER 0x3f
#define BTTV_BOARD_ATI_TVWONDERVE 0x40
#define BTTV_BOARD_FLYVIDEO2000 0x41
#define BTTV_BOARD_TERRATVALUER 0x42
#define BTTV_BOARD_GVBCTV4PCI 0x43
#define BTTV_BOARD_VOODOOTV_FM 0x44
#define BTTV_BOARD_AIMMS 0x45
#define BTTV_BOARD_PV_BT878P_PLUS 0x46
#define BTTV_BOARD_FLYVIDEO98EZ 0x47
#define BTTV_BOARD_PV_BT878P_9B 0x48
#define BTTV_BOARD_SENSORAY311 0x49
#define BTTV_BOARD_RV605 0x4a // 4 декодера, 100fps, 16 каналов макс.
#define BTTV_BOARD_POWERCLR_MTV878 0x4b
#define BTTV_BOARD_WINDVR 0x4c
#define BTTV_BOARD_GRANDTEC_MULTI 0x4d
#define BTTV_BOARD_KWORLD 0x4e
#define BTTV_BOARD_DSP_TCVIDEO 0x4f
#define BTTV_BOARD_HAUPPAUGEPVR 0x50
#define BTTV_BOARD_GVBCTV5PCI 0x51
#define BTTV_BOARD_OSPREY1x0 0x52
#define BTTV_BOARD_OSPREY1x0_848 0x53
#define BTTV_BOARD_OSPREY101_848 0x54
#define BTTV_BOARD_OSPREY1x1 0x55
#define BTTV_BOARD_OSPREY1x1_SVID 0x56
#define BTTV_BOARD_OSPREY2xx 0x57
#define BTTV_BOARD_OSPREY2x0_SVID 0x58
#define BTTV_BOARD_OSPREY2x0 0x59
#define BTTV_BOARD_OSPREY500 0x5a
#define BTTV_BOARD_OSPREY540 0x5b
#define BTTV_BOARD_OSPREY2000 0x5c
#define BTTV_BOARD_IDS_EAGLE 0x5d
#define BTTV_BOARD_PINNACLESAT 0x5e
#define BTTV_BOARD_FORMAC_PROTV 0x5f
#define BTTV_BOARD_MACHTV 0x60
#define BTTV_BOARD_EURESYS_PICOLO 0x61
#define BTTV_BOARD_PV150 0x62
#define BTTV_BOARD_AD_TVK503 0x63
#define BTTV_BOARD_HERCULES_SM_TV 0x64
#define BTTV_BOARD_PACETV 0x65
#define BTTV_BOARD_IVC200 0x66 // 4 декодера, 100fps, 4 каналов макс.
#define BTTV_BOARD_XGUARD 0x67 // 4 декодера, 100fps, 16 каналов макс.
#define BTTV_BOARD_NEBULA_DIGITV 0x68
#define BTTV_BOARD_PV143 0x69 // 1 декодер, 25fps, 4 каналов макс.
// стоит попробовать для неизвестных плат
#define BTTV_BOARD_VD009X1_MINIDIN 0x6a
#define BTTV_BOARD_VD009X1_COMBI 0x6b
#define BTTV_BOARD_VD009_MINIDIN 0x6c
#define BTTV_BOARD_VD009_COMBI 0x6d
#define BTTV_BOARD_IVC100 0x6e // 1 декодер, 25fps, 4 каналов макс.
#define BTTV_BOARD_IVC120 0x6f
#define BTTV_BOARD_PC_HDTV 0x70
#define BTTV_BOARD_TWINHAN_DST 0x71
#define BTTV_BOARD_WINFASTVC100 0x72
#define BTTV_BOARD_TEV560 0x73
#define BTTV_BOARD_SIMUS_GVC1100 0x74
#define BTTV_BOARD_NGSTV_PLUS 0x75
#define BTTV_BOARD_LMLBT4 0x76
#define BTTV_BOARD_TEKRAM_M205 0x77
#define BTTV_BOARD_CONTVFMI 0x78
#define BTTV_BOARD_PICOLO_TETRA_CHIP 0x79
#define BTTV_BOARD_SPIRIT_TV 0x7a
#define BTTV_BOARD_AVDVBT_771 0x7b
#define BTTV_BOARD_AVDVBT_761 0x7c
#define BTTV_BOARD_MATRIX_VISIONSQ 0x7d // 4 декодера, 100fps, 16 каналов макс.
#define BTTV_BOARD_MATRIX_VISIONSLC 0x7e
#define BTTV_BOARD_APAC_VIEWCOMP 0x7f
#define BTTV_BOARD_DVICO_DVBT_LITE 0x80
#define BTTV_BOARD_VGEAR_MYVCD 0x81
#define BTTV_BOARD_SUPER_TV 0x82
#define BTTV_BOARD_TIBET_CS16 0x83 // 4 декодера, 100fps, 16 каналов макс.
#define BTTV_BOARD_KODICOM_4400R 0x84 // 4 декодера, 100fps, 16 каналов макс.
#define BTTV_BOARD_KODICOM_4400R_SL 0x85 // 4 декодера, 100fps, 16 каналов макс.
#define BTTV_BOARD_ADLINK_RTV24 0x86
#define BTTV_BOARD_DVICO_FUSIONHDTV_5_LITE 0x87
#define BTTV_BOARD_ACORP_Y878F 0x88
#define BTTV_BOARD_CONCEPTRONIC_CTVFMI2 0x89
#define BTTV_BOARD_PV_BT878P_2E 0x8a
#define BTTV_BOARD_PV_M4900 0x8b
#define BTTV_BOARD_OSPREY440 0x8c
#define BTTV_BOARD_ASOUND_SKYEYE 0x8d
#define BTTV_BOARD_SABRENT_TVFM 0x8e
#define BTTV_BOARD_HAUPPAUGE_IMPACTVCB 0x8f
#define BTTV_BOARD_MACHTV_MAGICTV 0x90
#define BTTV_BOARD_SSAI_SECURITY 0x91
#define BTTV_BOARD_SSAI_ULTRASOUND 0x92
#define BTTV_BOARD_VOODOOTV_200 0x93
#define BTTV_BOARD_DVICO_FUSIONHDTV_2 0x94
#define BTTV_BOARD_TYPHOON_TVTUNERPCI 0x95
#define BTTV_BOARD_GEOVISION_GV600 0x96
#define BTTV_BOARD_KOZUMI_KTV_01C 0x97
#define BTTV_BOARD_ENLTV_FM_2 0x98
#define BTTV_BOARD_VD012 0x99
#define BTTV_BOARD_VD012_X1 0x9a
#define BTTV_BOARD_VD012_X2 0x9b
#define BTTV_BOARD_IVCE8784 0x9c
#define BTTV_BOARD_GEOVISION_GV800S 0x9d
#define BTTV_BOARD_GEOVISION_GV800S_SL 0x9e
#define BTTV_BOARD_PV183 0x9f

กระทู้ http://avreg.net/howto_linux-capture-cards.html

Kodikom 4400R на BT878
options bttv card=0x84,0x84,0x84,0x84 tuner=-1,-1,-1,-1 autoload=0

วิธีเทสกล้องโดย xawtv อ่านดูล่างๆ http://linuxtv.org/wiki/index.php?title=Kodicom_4400R

History of yum นิดๆ หน่อย

213 yum install usbutils
225 yum install xawtv ##
230 yum -y install qt qt-devel SDL-devel tigervnc-server gcc make kernel-devel
302 yum install tvtime -y
315 yum install *Xlib* ##
316 yum install *xlib* ##
320 yum install *xfree* ##
321 yum install *xfre* ##
322 yum install freerdp.i686 icewm.i686 libvdpau.i686 libvdpau-devel.i686 libxklavier.i686 ocaml-lablgl.i686 ##
324 yum install libXxf86dga.i686 libXxf86dga-devel.i686 ##
328 yum reinstall libXxf86dga.i686 ##
383 history | gerp ‘install’
384 history | grep ‘install’
[root@cctv ~]#

Tools ต่าง
http://www.pialasse.com/Zoneminder2/RPMS/perl-Astro-SunTime-0.01-1.noarch.rpm
http://www.pialasse.com/Zoneminder2/RPMS/perl-X10-0.03-1.noarch.rpm
http://bauerhaus.dyndns.org/linux
http://mirror.i7hosting.net/linux/ZoneMinder-Tools-CentOS6.tar.gz

ใส่ความเห็น