หาไฟล์เพื่อเปิด service ที่ติดตั้งด้วย tar.gz

By | 21/05/2011

คำสั่ง whereis สามารถค้นหาไฟล์โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว เช่น คำสั่งต่อไปนี้จะทำการแสดงการค้นหาโปรแกรมคำสั่ง find โดยมันจะทำการแสดงตำแหน่งที่เก็บไฟล์นั้น ๆ ออกมา ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ประเภท binary หรือ manual page ก็ตาม ดังนี้
view source
print?
1.# whereis find
2.find: /usr/bin/find /usr/share/man/man1/find.1
นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนด option ได้ในกรณีที่เราต้องการค้นหาเฉพาะไฟล์ประเภท binary เท่านั้น โดยใช้คำสั่งดังนี้
view source
print?
1.# whereis -b find
2.find: /usr/bin/find

ในกรณีที่มันค้นหาไม่พบ มันจะคืนค่าออกมาเป็นข้อความว่างเปล่า เช่น
view source
print?
1.# whereis foo
2.foo:

ถึงแม้ว่าคำสั่ง whereis จะทำการค้นหาตำแหน่งของโปรแกรม หรือ manual page ได้เร็วกว่าคำสั่ง find ก็ตาม แต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถค้นหาได้เร็วกว่านี้ นั่นก็คือคำสั่ง locate นั่นเอง

ใส่ความเห็น