ตั้งค่า Network ไม่ได้จากการพิม คำสั่ง setup

By | 22/05/2011

# yum install setuptool
# reboot

จบครับ

ใส่ความเห็น