ดึงฟิลด์ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง cut ครับ

By | 14/03/2012

หลายครั้งที่เราเปิดไฟล์จำพวก database ที่มีอักษร :/- ลฯล คั้นอยู่ มันเป็นการจัดเก็บขอมูลรูปแบบหนึ่งที่ข้ิอมูลเหล่านั้นอยู่ใน text file พูดตามความเข้าใจนะครับ โปรดใช้วิจารณญ ในการทำความเข้าใจครับ
เวลาเราจะใช้งานมัน หรือเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงแก่สายตา ผู้ชม เราต้องเขียนโปรแกรม เพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นอกมาแสดง มันก็สามารถเขียนได้มากมายหลายภาษาครับ php, perl, vb ลฯล ตามเคย
ในหัวข้อนี้ จะแสดงตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง cut ที่มีอยู่แล้วบน Linux ครับ โดยจะทำการแสดงข้อมูลฟิลด์ หรือคอลั่มนั่นเอง มาแสดงแก่สายตาผู้ชมครับ ไม่พร่ำเพื่อแล้วครับ มาดูการใช้งานคำสั่ง cut กันครับ

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องการ แสดงข้อมูลของไฟล์ /etc/shadow เป็นเก็บข้อมูลของ user ครับ โดยรูปแบบการเก็บจะแยกโดยใช้เครื่องหมาย : คั้นไว้นะครับ
แต่ละฟิลดืมีอะไรบ้าง? …. แนะนำศึกษาต่อที่ระดับต่อไปนะครับ ^^
แต่สิ่งที่ต้องการบอกวันนี้เล็กน้อยมากครับ โดยโจทย์ คือต้องการแสดง user ออกมาเรียกันยาวๆ โดยแสดงเฉพาะ user ไม่มีข้อมูลอื่นมาเกี่ยวข้อง

มาดูกัน มันเป็นคำสั่งที่น่าทึ่งมาก อิอิ โม้ซะยาว
เริ่มโดยสั่ง

# [root@host1 ~]# cut -d: -f1 /etc/shadow
root
bin
daemon
adm
lp
[.....]

-d ก็คือ ระบุเครื่องหมายที่คั้นอยู่ นั่นคือเราระบุ : เข้าไป พิมพ์ -d: เลยไม่ต้องวรรคอะไร
-f1 ก็คือ ฟิลด์ไหน? นั่นเอง ในที่นี้ -f1 ก็คือ ฟิลด์ที่ 1 เพราะในไฟล์ /etc/shadow ฟิวล์ที่ 1 หรือที่เครื่องหมาย : คั้นหลังอยู่ จะเป็นชื่อ user นั่นเอง

ลองนำไปใช้ดูนะครับ ใช้ดีจริงๆ ยกนิ้ว

ใส่ความเห็น