ซวย!! เกือบแล้ววววว แก้ /etc/fstab แล้วขึ้น “Repair filesystem”

By | 12/10/2011

–”

Repair filesystem # mount -w -o remount /

แล้วไปแก้ /etc/fstab กลับซะ เกือบแล้ว

ใส่ความเห็น