คำสั่งทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดไดรฟ์บน Linux

By | 22/07/2013

Test cache read performance of the first hard drive (ทดสอบประสิทธิภาพการ cache)
$ hdparm -T /dev/sda

Test read performance of the first hard drive (ทดสอบประสิทธิภาพการ อ่าน)

$ hdparm -t /dev/sda

Ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Hdparm

ใส่ความเห็น