การ clear queue mail DirectAdmin

By | 01/12/2012

สวัสดีครับ pishit.net วันนี้ก็ได้เรื่องต้องดำเนินการ clear queue mail ในระบบของ DirectAdmin ปัญหาก็มีอยู่ว่า user ในระบบใช้งานเมล์เยอะเหมือนกันก็เลยทำให้มีไฟล์ queue จำนวนมากๆ หลายแสนไฟล์ ทำให้ server ประมวลผลช้าตามไปด้วย
วันนี้ก็ได้วิธีจากเว็บของ directadmin.com นี่เองครับ ให้เราส่งตามนี้ครับ

exim -bp | awk ‘/^ *[0-9]+[mhd]/{print “exim -Mrm ” $3}’ | sh

หลังจาก Copy command ไปวางใน shell แล้วกด Enter จะเห็นว่า queue กำลังถูกลบไป ตามภาพ

Clear queue mail directadmin

One thought on “การ clear queue mail DirectAdmin

ใส่ความเห็น