เพิ่ม RSA SHA-1 hash algorithm ให้ Ubuntu 22.04 เมื่อ SSH KEY เก่าใช้ไม่ได้

By | 02/01/2024

เพิ่มคำสั่งนี้ลงในไฟล์ /etc/ssh/ssh_config ของเครื่องปลายทาง:

PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa

“no mutual signature algorithm”

ใส่ความเห็น