ผลทดสอบ iperf ผ่าน openvpn

By | 26/02/2020

สรุปจะอยู่ด้านล่างนี้ครับ
สเปค server ที่ใช้ทดสอบ
VMs
CPU 1 i7-7700HQ
Core 1 Core
RAM 1GB
ใช้ Network 1GB แบบ Local Network เชื่อมต่อกัน


เทคนิคปรับแต่งให้เร็วขึ้นคือปิด encrypt
อ่านต่อ
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Gigabit_Networks_Linux
https://openvpn.net/vpn-server-resources/change-encryption-cipher-in-access-server/

แบบที่ 1
protocal: udp
comp-lzo: no,yes

[root@node2 ~]# iperf -c 192.168.35.1
————————————————————
Client connecting to 192.168.35.1, TCP port 5001
TCP window size: 94.5 KByte (default)
————————————————————
[ 3] local 192.168.35.101 port 51102 connected with 192.168.35.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 299 MBytes 250 Mbits/sec
[root@node2 ~]#

แบบที่ 2
protocal: tcp
comp-lzo: no

[root@node2 ~]# iperf -c 192.168.35.1
————————————————————
Client connecting to 192.168.35.1, TCP port 5001
TCP window size: 90.0 KByte (default)
————————————————————
[ 3] local 192.168.35.101 port 51106 connected with 192.168.35.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 322 MBytes 270 Mbits/sec

แบบที่ 3
protocal: tcp
comp-lzo: no

[root@node2 ~]# iperf -c 192.168.35.1
————————————————————
Client connecting to 192.168.35.1, TCP port 5001
TCP window size: 90.0 KByte (default)
————————————————————
[ 3] local 192.168.35.101 port 51106 connected with 192.168.35.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 322 MBytes 270 Mbits/sec

แบบที่ 4
protocal: tcp
comp-lzo: yes

[root@node2 ~]# iperf -c 192.168.35.1
————————————————————
Client connecting to 192.168.35.1, TCP port 5001
TCP window size: 45.0 KByte (default)
————————————————————
[ 3] local 192.168.35.101 port 51120 connected with 192.168.35.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 766 MBytes 641 Mbits/sec

แบบที่ 5
protocal: tcp
comp-lzo: yes (lz4)
tun-mtu 60000
chipper none
auth none

[root@node2 ~]# iperf -c 192.168.35.1
————————————————————
Client connecting to 192.168.35.1, TCP port 5001
TCP window size: 1.25 MByte (default)
————————————————————
[ 3] local 192.168.35.101 port 59946 connected with 192.168.35.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 3.82 GBytes 3.27 Gbits/sec

ใส่ความเห็น