การใช้งานคำสั่ง wc

By | 14/03/2012

คำสั่ง wc

ส่งโดย weahason เมื่อ พ.ค. 17, 2006, 9:47 am
ใน TIP : FreeBSD ( ICT Community of Practice)

คำสั่ง wc (word count) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการนับจำนวนบรรทัดในไฟล์นะครับ ซึ่งเราสามารถลองสั่งงานได้ดังนี้

# wc -w aa.txt
(เป็นคำสั่งให้นับว่าในไฟล์ aa.txt นั้นมีกี่คำครับ)

# wc -l aa.txt
(เป็นคำสั่งให้นับว่าในไฟล์ aa.txt นั้นมีกี่บรรทัด)

จาก: http://educms.pn.psu.ac.th/edu-blog/index.php?print=133

ใส่ความเห็น