[แก้]web mail ของ kloxo ไม่เชื่อมต่อ DB

By | 21/05/2011

สั่งใน shell
# sh /script/fixmail
# sh /script/fixwebmail
# service kloxo restart

ใส่ความเห็น