ทำให้ CentOS กด TAP ได้ทุกคำสั่ง(หรือเกือบทุกคำสั่ง) Activate Bash Autocomplete Feature

By | 10/04/2018

เปิด console ขึ้นมาแล้วสั่งตามนี้

[cc lang=”c”]yum install bash-completion bash-completion-extras
source /etc/profile.d/bash_completion.sh[/cc]

เท่านี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้ว

ใส่ความเห็น