วิธีทำ Redirect URL จาก http เป็น https สำหรับคนใช้ SSL (ของแท้)

By | 08/12/2013
  • เปิดการทำงาน mod_rewrite.so ปกติ share hosting แบบเสียเงินก็มีอยู่แล้วครับ

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

  • เอา code ไปแทรกลงในไฟล์ .htaccess ของคุณ

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

  • ทดสอบเข้าเว็บดู

https://googledrive.com/host/0BwyppDJcHRWeNDFNQnpGN0hzSEk

ใส่ความเห็น