ใครดีก็ดีตอบ

By | 30/08/2015

ใครดีก็ดีตอบ

ใครดีก็ดีตอบ
ใครชอบก็ตอบแทน
ใครร้ายก็ร้ายแสน
ให้เหมือนแม้นที่ทำมา

ใครเคยได้ยินบ้าง
แล้วใครเป็นอย่างนี้บ้าง
เดิมข้าพเจ้าก็เป็นคนแบบนี้แหละ
แต่ปัจจุบันทำใจได้ระดับหนึ่งแล้ว
เราพยายามเปลี่ยนตัวเราใหม่
ให้เป็นอย่างนี้

ใครดีก็ดีตอบ
ใครชอบก็ตอบแทน
ใครร้ายไม่ร้ายแสน
ดีตอบแทนที่ทำมา

พยายาม…นะ…พยายาม
ยังไม่เป็นอย่างนี้เต็มรูปแบบสักเท่าไรหรอก
เพื่อใครล่ะ
ก็เพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจ
ของข้าพเจ้าเองนี่แหละ

เคยสังเกตไหมว่าเวลาเราคิดร้ายกับใคร
คนที่ร้อนอกร้อนใจที่สุดคือใคร
เรา…หรือ…เขาคนที่ร้ายกับเรา
ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเราเองนี่แหละ
และเราจะเห็นว่าคนที่ถูกเราคิดร้ายตอบ
หรือกระทำร้ายด้วยวาจาและการกระทำ
บางคนก็อยู่ดีมีสุขไม่สะดุ้งสะเทือนอะไร
ยิ่งทำให้เราเครียดหนักขึ้นไปอีก

แล้วเราจะไปโต้ตอบหรือคิดร้ายตอบเพื่ออะไร
เสียเวลาเปล่า ๆ
เอาเวลามาทำอะไรดี ๆ ดีกว่า

Ref : http://octo2550.blogspot.com/2008/05/blog-post.html

ใส่ความเห็น