วิธีติดตั้ง Wiring Pi บน Raspberry Pi

By | 04/02/2017

สั่งตามนี้ครับ

apt-get install git-core
apt-get update
apt-get upgrade
cd /opt/
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
git pull origin
./build
———————————–
wiringPi Build script
=====================

WiringPi Library
[UnInstall]
[Compile] wiringPi.c
[Compile] piHiPri.c
[Compile] wiringSerial.c
[Compile] wiringShift.c
[Compile] piThread.c
[Compile] wiringPiSPI.c
[Compile] wiringPiI2C.c
[Compile] softPwm.c
[Compile] softTone.c
[Compile] mcp23008.c
[Compile] mcp23016.c
[Compile] mcp23017.c
[Compile] mcp23s08.c
[Compile] mcp23s17.c
[Compile] sr595.c
[Compile] pcf8574.c
[Compile] pcf8591.c
[Compile] mcp3002.c
[Compile] mcp3004.c
[Compile] mcp4802.c
[Compile] mcp3422.c
[Compile] max31855.c
[Compile] max5322.c
[Compile] ads1115.c
[Compile] sn3218.c
[Compile] bmp180.c
[Compile] htu21d.c
[Compile] ds18b20.c
[Compile] drcSerial.c
[Compile] pseudoPins.c
[Compile] wpiExtensions.c
[Link (Dynamic)]
[Install Headers]
[Install Dynamic Lib]

WiringPi Devices Library
[UnInstall]
[Compile] ds1302.c
[Compile] gertboard.c
[Compile] maxdetect.c
[Compile] piNes.c
[Compile] piFace.c
[Compile] lcd128x64.c
[Compile] lcd.c
[Compile] scrollPhat.c
[Compile] piGlow.c
[Link (Dynamic)]
[Install Headers]
[Install Dynamic Lib]

GPIO Utility
[Compile] readall.c
[Compile] gpio.c
[Compile] pins.c
[Link]
[Install]

All Done.

NOTE: To compile programs with wiringPi, you need to add:
-lwiringPi
to your compile line(s) To use the Gertboard, MaxDetect, etc.
code (the devLib), you need to also add:
-lwiringPiDev
to your compile line(s).
———————————–
——– สั่งทดสอบหลังการติดตั้ง ——-
gpio -v
gpio readall

ใส่ความเห็น