ลง WordPress บ่อยเหลือเกินนนน

By | 21/08/2011

Saveๆ หน่อยจ้าาช่วงนี้ได้ลง WordPress บ่อยมากกกกกก ครับมี cp ให้ใช้ก็ไม่สะดวก อิอิ

Additional directories under /wp-content/ should be documented by whatever plugin / theme requires them. Permissions will vary.
/
|- index.php
|- wp-admin
| `- wp-admin.css
|- wp-blog-header.php
|- wp-comments-post.php
|- wp-commentsrss2.php
|- wp-config.php
|- wp-content
| |- cache
| |- plugins
| |- themes
| `- uploads
|- wp-cron.php
|- wp-includes
`- xmlrpc.php

chmod 777 index.php
chmod 777 wp-admin
chmod 777 wp-blog-header.php
chmod 777 wp-comments-post.php
chmod 777 wp-commentsrss2.php
chmod 777 wp-content
chmod 777 -R wp-content/plugins
chmod 777 -R wp-content/themes
chmod 777 wp-cron.php
chmod 777 wp-includes
chmod 777 xmlrpc.php
touch .htaccess
echo "
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
" > .htaccess

ใส่ความเห็น