ปวดหัวกับ Outlook 2007 ที่ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ได้

By | 07/09/2012

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 วันที่หนักใจอกวันหนึ่ง บวกกับเมื่อวาน 7 กันยา ผมเกิดอุบัตเหตุกลางถนนมิตรภาพขณะกำลังกลับบ้าเพราะรีบฝนตก อีกทั้งเพราะลูกค้ารายนี้แหละ

วิธีเปลี่ยนภาษาใน Outlook 2007 เป็นภาษาอังกฤษอย่าง 100% ไม่มีหลอก

To change the language of your folders in Outlook, you should start Outlook from the commandline, using the switch /resetfoldernames.

How to use switches.

  1. Search for the Microsoft Outlook executable file (Outlook.exe), and make a note of the path to this file. For example, the path might be ” C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice11Outlook.exe“.
  2. Click “Start”, and then click “Run”.
  3. In the Open box, type the complete path you wrote down in step 1, including the file name. Press the SPACEBAR once, and then type a forward slash mark (/) followed by the switch.For example, if you want to use the CleanReminders switch, the command you type in the Open box should look like this:

    “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice11Outlook.exe” /Cleanreminders

    Note: Paths are case sensitive and paths that include spaces between words must be enclosed in quotation marks (“).

  4. To run the command, click OK.

Enter the command [Path]outlook.exe /resetfoldernames

This resets default folder names (such as Inbox or Sent Items) to default names in the current Office user interface language.

For example, if you first connect to your mailbox Outlook using a Russian user interface, the Russian default folder names cannot be renamed. To change the default folder names to another language such as Japanese or English, you can use this switch to reset the default folder names after changing the user interface language or installing a different language version of Outlook.

เอามาจากไหน
เอามาจาก http://onlinehelp.hostbasket.com/shared-mail-hosting/configure-mail-clients/outlook/956-change-folder-language-in-outlook-2007.html

ใส่ความเห็น