ติดตั้ง XWindow and Gnome บน linux CentOS

By | 25/05/2011

# yum groupinstall “X Window System” “GNOME Desktop Environment”

สั่งตามด้านบนครับแล้ว reboot เวลาใช้งานก็สั่ง # startx

ใส่ความเห็น