กำหนดค่า 301 redirect ในไฟล์ .htaccess

By | 18/10/2013

ใช้ได้บน Apache Web Server เท่านั้น

สร้างไฟล์ชื่อ .htaccess บน DirectAdmin เอาไว้ที่ตำแหน่งหรือ Folder public_html/.htaccess
แล้วนำค่านี้ไปใส่ครับ

RewriteEngine on
RedirectMatch 301 /(.*) http://www.your-domain.com/$1

วิธีนี้เอาไว้ใช้เวลาใครที่เปลี่ยนชื่อโดเมนเนมและไม่ต้องการให้ url เดิมเสียนะครับ

ใส่ความเห็น