มุมมองจุดเริ่มต้นไอเดียของสิ่งสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

By | 16/03/2017

จะหาไอเดีย ดี ๆ ได้จากไหน? ไอเดียที่ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องจ้างใครมาคิดให้ วิธีการก็คือสร้างกล่องใส่ไอเดียขึ้นมา แล้วแจกจ่ายออกไปในกลุ่มนักสร้างฝันให้ได้มากที่สุด จากนั้นคนสร้างกล่องใส่ไอเดียก็จะคอยดู คอยติดตามสิ่งต่าง ๆ ที่นักสร้างฝันได้สร้างฝันของตัว สร้างไอเดียของตัวเอง แล้วใส่มันลงไปในกล่องใส่ไอเดีย บางคนก็ใช้กล่องใส่ไอเดียกับไอเดียของตัวเองจนประสบความสำเร็จ บางคนที่วางไอเดียของตัวเองไว้ในกล่องใส่ไอเดียโดยที่ไม่เคยคิดย้อนกลับมาสนใจมันเลย จนบางครั้งไอเดียนั้นก็ถูกนักสร้างฝันคนอื่นหยิบไอเดียนั้นไปปรับปรุงหรือพัฒนาต่อจนเกิดผลสำเร็จจนทำให้เจ้าของไอเดียจริงๆ ต้องมาคิดทบทวนแต่มันก็สายไปเสียแล้วที่จะทำให้มันดีกว่าเดิม บางทีไอเดีย ก็ถูกหยิบเอาโดยผู้สร้างกล่องใส่ไอเดียตั้งแต่ตอนแรก ไอเดียนั้นก็ถูกนำเอาไปปรับปรุงหรือพัฒนาต่อเกิดเป็นผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

ดังนั้นสิ่งที่สำเร็จที่ยิ่งใหญ่ จริง ๆ แล้วบางที่ ไอเดียของเรื่องนั้น ก็ไม่ได้มาจากผู้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริง ๆ บางทีมันก็มาจากกล่องใส่ไอเดียของคนอื่น ๆ นั่นเอง

ตอนเดินได้แล้วมันง่ายจริงมั้ย? แต่ตอนหัดเดินต่างหากที่ยากกว่า

เขียนยาว ๆ ทั้งที ก็อยากจะเขียนให้มันเปรียบเทียบได้หลาย ๆ ด้าน หลาย ๆ มุมมอง

ใส่ความเห็น