เด็กไทยคว้ารางวัล ที่งาน Intel ISEF 2011

By | 23/05/2011

11 พฤษภาคม 2554

f_intelisef2011_001a

เด็กไทยไม่แพ้ใครในโลก!!! คว้าสุดยอดรางวัลใหญ่จากเวทีการแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel ISEF 2011
ตลอดระยะเวลากว่า 1 สัปดาห์ของการแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก Intel International Science and Engineering Fair หรือ Intel ISEF 2011 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2554 ณ ลอสแอนเจลิส คอนเวอร์ชั่น เซ็นเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในปีนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ กว่า 1,545 คน จาก 65 ประเทศทั่วโลก เงินรางวัลมูลค่าสูงถึง 4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศไทยได้ส่งน้องๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม ซึ่งคนไทยทั้งประเทศก็ได้ดีใจ เมื่อตัวแทนเยาวชนของเราคว้ารางวัล Grand Award Intel Foundation Young Scientist มูลค่าเงินรางวัลสูงถึง 50,000 เหรียญสหรัฐ โดยเป็นรางวัลที่ บริษัทอินเทลl และสมาคม Society for Science and the Public จะคัดเลือกสุดยอดโครงงานที่ดีที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้เพียง 2 โครงงานเท่านั้น น้องๆ ที่เป็นตัวแทนของเราได้แก่ นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ และนางสาวอารดา สังขนิตย์ ผู้พัฒนา “โครงงานพลาสติกจากเกล็ดปลา (Bio-Based Packaging Plastics from Fish Scale)” จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ และอาจารย์สุวารี พงศ์ธีระวรรณ นับเป็นครั้งแรกที่เยาวชนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับรางวัลนี้

f_intelisef2011_003a

นอกจากนี้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ ยังได้ส่งโครงงานเข้่าร่วมในงาน International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiad: ISWEEEP ครั้งที่ 4 ที่เมืองฮิวสตัน มลรัฐเท็กซัส เป็นครั้งแรก และน้องก็คว้าเหรียญทอง และรางวัลพิเศษ Intel Best of Catagory Awards ในสาขา Environmental Management ซึ่งมีมูลค่าเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งชื่อของเยาวชนไทยทั้ง 3 คนนี้จะได้รับเกียรติให้นำไปตั้งเป็นชื่อดาวเคราะห์น้อย (Minor Planet) โดย Massachusetts Institute of Technology – Lincoln Laboratory, Ceres Connection

และยังมีอีกหนึ่งโครงงานจากประเทศไทยที่คว้ารางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 ในสาขา Engineering – Materials and Bioengineering มูลค่าเงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐ ได้แก่ นายธนทรัพย์ ก้อนมณี นางสาววรดา จันทร์มุข และนายนรินธเดช เจริญสมบัติ ผู้พัฒนาโครงการ “ผลของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักต่ออการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่หลังการ เก็บเกี่ยว (Utilization of Mucilage Derived from Lemon Basil Seeds as Coating Substance for Fruit Preservation)” จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศาสตรา พรหมอารักษ์

f_intelisef2011_002a

การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ระดับโลก Intel International Science and Engineering Fair หรือ Intel ISEF จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยเยาวชนที่ชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competiton: YSC) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งจะมีการประกวดในช่วงเดือนสิงหาคม และกุมภาพันธ์ของทุกปี

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย ที่เยาวชนไทยสามารถแสดงศักยภาพให้ชาวโลกยอมรับในความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา: nectec.or.th

ใส่ความเห็น