ค่า SMTP ของ Internet ที่คุณใช้ แต่ละ ISP มีอะไรบ้าง

By | 17/03/2013

ค่าเหล่านี้ เอาไว้สำหรับตั้งค่ากับโปรแกรม Outlook นะครับ

ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) Outgoing Mail Sever (SMTP)
A-Net mail.a-net.net.th
Asia access bkk1.asiaaccess.co.th
Asia infonet mail.asianet.co.th
True mail.truemail.co.th
ClickTA mail.clickta.com
CS Internet mail.cscoms.com
Data Line Thai mail.linethai.co.th
FarEast Internet mail.fareast.net.th
Idea Net mail.idn.co.th
Infonews smtp.infonews.co.th
Internet Thailand mozart.inet.co.th
Ji-Net (MaxNet) net1.ji-net.com
smtp.ji-net.com
smtp.tttmaxnet.com
KSC ksc.th.com
Loxinfo smtp.loxinfo.co.th
Pacific smtp.pacific.net.th
Samart smtp.samart.co.th
Siam-It Online mail.siamit.co.th
TOT smtp.totonline.net
Thai Speed mail.thaispeed.com
World Net mail.wnet.net.th

นำมาจาก http://www.gmwebsite.com/Webboard/Topic.asp?TopicID=Topic-080313173524700

ใส่ความเห็น