เกี่ยวกับเจ้าของบล็อค

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อ นายพิชิต ทองจีน
 • ชื่อเล่น บอย
 • เบอร์โทร 0 8 2 8 5 0 9 4 4 0
 • ที่อยู่อาศัย อำเภอเมืองขอนแก่น

การศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี วิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น (2557-2560)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาไฟฟ้ากำลัง (2555-2557)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาไฟฟ้ากำลัง (2552-2555)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านเล็บเงือก

ความสนใจ

 • HTML, JavaScript, PHP, MySQL, C-Arduino, Python, Linux LAMP, VMware ESXi, OpenVZ, Proxmox, LVM, ออกแบบระบบไฟฟ้า, DirectAdmin, cPanel, VPN

ประสบการณ์ทำงาน

 • ให้บริการเว็บโฮสติ้ง วีพีเอส เช่าเซิร์ฟเวอร์ ในชื่อ I7hosting.net (2553-ปัจจุบัน)
 • เจ้าของกิจการร้านขาย Switching Power Supply https://www.powerswitching.com/ (2558-ปัจุบัน)