สร้างและเขียนไฟล์ ที่ละเยอะๆ โดยการเขียน Loop บน perl

By | 07/03/2012

วันนี้ กับความรู้สึก เซ็งๆ แต่ก็ไม่ว่าเราจะเบื่อชีวิตแค่ไหนเราก็ต้องค้นคว้า หาความรู้ใส่ตัว เหมือนเดิมครับ

วันนี้จะทำการสร้าง text ไฟล์ จำนวน 100 ไฟล์ พร้อมเขียนข้อความลงไปในไฟล์ ว่า “Perl Loop” ครับ
ผมคงไม่ได้อธิบายการเขียนโปรแกรมนะครับ แต่จะเขียนตัวอย่างให้ดูครับ

มาดูกันเลยครับ

  #!/usr/bin/perl # Basic loop of Perl $start=1 $end=500 for $start; $start< $end; $start++ { open(writE, ">Text_$start.txt"); print writE "Text in file"; close (writE); }  

ใส่ความเห็น