วิธีทำ Redirect URL จาก http เป็น https สำหรับคนใช้ SSL (ของแท้)

By | 08/12/2013
Spread the love
  • เปิดการทำงาน mod_rewrite.so ปกติ share hosting แบบเสียเงินก็มีอยู่แล้วครับ
1
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
  • เอา code ไปแทรกลงในไฟล์ .htaccess ของคุณ
1
2
3
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
  • ทดสอบเข้าเว็บดู
1
https://googledrive.com/host/0BwyppDJcHRWeNDFNQnpGN0hzSEk

ใส่ความเห็น