ลง WordPress บ่อยเหลือเกินนนน

By | 21/08/2011

Saveๆ หน่อยจ้าาช่วงนี้ได้ลง WordPress บ่อยมากกกกกก ครับมี cp ให้ใช้ก็ไม่สะดวก อิอิ

Additional directories under /wp-content/ should be documented by whatever plugin / theme requires them. Permissions will vary.
/
|- index.php
|- wp-admin
| `- wp-admin.css
|- wp-blog-header.php
|- wp-comments-post.php
|- wp-commentsrss2.php
|- wp-config.php
|- wp-content
| |- cache
| |- plugins
| |- themes
| `- uploads
|- wp-cron.php
|- wp-includes
`- xmlrpc.php

 chmod 777 index.php chmod 777 wp-admin chmod 777 wp-blog-header.php chmod 777 wp-comments-post.php chmod 777 wp-commentsrss2.php chmod 777 wp-content chmod 777 -R wp-content/plugins chmod 777 -R wp-content/themes chmod 777 wp-cron.php chmod 777 wp-includes chmod 777 xmlrpc.php touch .htaccess echo " RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] " > .htaccess 

ใส่ความเห็น