คำสั่งเช็ค Speedtest บน Linux Server ด้วย Python Script

By | 31/05/2014
Spread the love

Credit : Matt Martz
Profile : https://github.com/sivel

มาเริ่มกันเลยครับ Secure Shell เข้า Server  ของคุณจากนั้นสั่งตามนี้ครับ

1
2
3
git clone https://github.com/sivel/speedtest-cli.git
cp speedtest-cli/speedtest.py /usr/bin/speedtest-cli
chmod a+x /usr/bin/speedtest-cli

เสร็จขั้นตอนการติดตั้ง Script ครับ
ต่อมาคือวิธีใช้ครับ สั่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
speedtest-cli -h
usage: speedtest-cli [-h] [--no-download] [--no-upload] [--bytes] [--share]
                     [--simple] [--csv] [--csv-delimiter CSV_DELIMITER]
                     [--csv-header] [--json] [--list] [--server SERVER]
                     [--mini MINI] [--source SOURCE] [--timeout TIMEOUT]
                     [--secure] [--no-pre-allocate] [--version]

Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net.
--------------------------------------------------------------------------
https://github.com/sivel/speedtest-cli

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --no-download         Do not perform download test
  --no-upload           Do not perform upload test
  --bytes               Display values in bytes instead of bits. Does not
                        affect the image generated by --share, nor output from
                        --json or --csv
  --share               Generate and provide a URL to the speedtest.net share
                        results image, not displayed with --csv
  --simple              Suppress verbose output, only show basic information
  --csv                 Suppress verbose output, only show basic information
                        in CSV format. Speeds listed in bit/s and not affected
                        by --bytes
  --csv-delimiter CSV_DELIMITER
                        Single character delimiter to use in CSV output.
                        Default ","
  --csv-header          Print CSV headers
  --json                Suppress verbose output, only show basic information
                        in JSON format. Speeds listed in bit/s and not
                        affected by --bytes
  --list                Display a list of speedtest.net servers sorted by
                        distance
  --server SERVER       Specify a server ID to test against
  --mini MINI           URL of the Speedtest Mini server
  --source SOURCE       Source IP address to bind to
  --timeout TIMEOUT     HTTP timeout in seconds. Default 10
  --secure              Use HTTPS instead of HTTP when communicating with
                        speedtest.net operated servers
  --no-pre-allocate     Do not pre allocate upload data. Pre allocation is
                        enabled by default to improve upload performance. To
                        support systems with insufficient memory, use this
                        option to avoid a MemoryError
  --version             Show the version number and exit

ลองสั่งทดสอบความเร็วด้วย cammand line

1
$ speedtest-cli --share # --share คือเมื่อทดสอบเสร็จเราก็จะได้ output แบบเป็น url รูปไปให้คนอื่นได้ดูด้วย

ตัวอย่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$ speedtest-cli --share --server=4347 # --server=ID ก็คือ เลือก server ที่ต้องการทดสอบครับ (ผม list ไว้ให้แล้วด้านล่างเฉพาะบ้านเรานะ)
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from CAT Telecom public company Ltd (xxx.xxx.xxx.xxx)...
Hosted by cattelecom (Bangkok) [148.42 km]: 19.709 ms
Testing download speed........................................
Download: 28.55 Mbits/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 26.54 Mbits/s
Share results: http://www.speedtest.net/result/xxxxxxxxx.png

รายการ Server ID ของ Bangkok

1
2
3
4
5
6
7
2459) SBN (Bangkok, Thailand) [148.42 km]
3855) dtac trinet (Bangkok, Thailand) [148.42 km]
3147) AIS (Bangkok, Thailand) [148.42 km]
4250) TSAlive Network (Bangkok, Thailand) [148.42 km]
1219) STS Group (Bangkok, Thailand) [148.42 km]
4222) Shama Thunder (Bangkok, Thailand) [148.42 km]
4347) cattelecom (Bangkok, Thailand) [148.42 km]

One thought on “คำสั่งเช็ค Speedtest บน Linux Server ด้วย Python Script

 1. somyot

  ถ้า Site งานผมมี 3 Wan หละ
  Wan 1 – True 16M/1M
  Wan 2 – CAT 30M/3M
  Wan 3 – 3BB 20M/3M อย่างชุดคำสี่งข้างบนมันเฉลี่ยน ถ้าต้องการเช็คแต่ละ “Wan พอมีชุดคำสั่งรึเปล่าครับ
  จะได้สะดวกเวลาเฃ็๋คอะครับ ไม่ต้องถอดกสาย Lan ออกที่ละ Wan หรือ Disable ที่ละ Wan
  บางทีมันไม่สะดวก เพราะไม่ได้อยู่หน้า ๅSIte งาน อะครับ
  จาก สมยศ / Hybrfid 083-613-7391

ใส่ความเห็น