การทำ Auto mount on boot จาก nfs server บน Linux

By | 26/02/2012
Spread the love

สร้างที่สำหรับ mount (ทำบน client)

1
mkdir /mnt/data1

ตั้งค่า /etc/fstab ดังนี้

1
10.10.10.1:/mnt/data1    /mnt/data1    nfs    rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr    0    2

ใส่ความเห็น